สภาพแวดล้อมในการทำงานทางการแพทย์ทางการแพทย์ทางการแพทย์

แพทย์กีฬาคือแพทย์ที่มีแนวโน้มจะเป็นนักกีฬาและผู้เล่น พื้นที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของพวกเขาครอบคลุมการวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บที่พบได้ทั่วไปสำหรับกิจกรรมกีฬาและมุ่งเน้นไปที่สุขภาพของกล้ามเนื้อข้อต่อและกระดูก โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กำลังทำงานเพื่อทำให้นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บมีรูปร่างดี

ในกรณีส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรักษาผู้ป่วยของตนในคลินิกเอกชนคลินิกทีมห้องออกกำลังกายและโรงพยาบาล คลินิกเอกชนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะที่สามารถเป็นอิสระจากโรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพอื่น ๆ โดยทั่วไปพวกเขามีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักกีฬาในข้อต่อกล้ามเนื้อและกระดูก นอกจากนี้แพทย์จะต้องจัดเตรียมสิ่งพื้นฐานที่เขาต้องการเพื่อให้สามารถวินิจฉัยรักษาและป้องกันโรคที่อาจมีอยู่ในโรคได้ ทีมคลินิกมักจะอยู่ที่การแข่งขันสนามกีฬาและศูนย์ซึ่งทีมงานมักจะออกกำลังกาย ห้องออกกำลังกายเช่นห้องออกกำลังกายและสตูดิโอฝึกอบรมหรือไม่มีแพทย์ประจำถิ่น สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้โดยทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์หนักที่จำเป็นในการวินิจฉัยผู้บาดเจ็บและผู้ออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง

โรงพยาบาลมีความคล้ายคลึงกับคลินิกเอกชนในแง่ที่ว่าพวกเขามีอุปกรณ์ครบวงจรสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการวินิจฉัยรักษาและป้องกันการบาดเจ็บที่นักกีฬาส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้ อุปกรณ์ที่หลากหลายมีความหมายว่าสถานที่นั้นต้องมีขนาดใหญ่กว่าคลินิกเฉลี่ย ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีห้องพักที่เกี่ยวข้องกับคลินิกเดิมของพวกเขาและให้การเข้าถึงอุปกรณ์จำนวนมากที่พวกเขาต้องการ

โดยทั่วไปนักกีฬาแพทย์จะรับมือกับอาการบาดเจ็บต่างๆที่มาจากพื้นที่ทางการแพทย์อื่น ๆ นักกายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในพนักงานที่สามารถเรียกร้องให้จัดการกับการบาดเจ็บได้ หลักกระดูกกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อของผู้ป่วยจะได้รับการจัดการด้วย ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ผู้เล่นกลับไปเป็นแบบปกติ การวินิจฉัยและการรักษาบางอย่างอาจเป็นงานบำบัดโรคทางกายมากกว่าแพทย์และในทางกลับกัน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ แพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามปกติควรเรียกการวินิจฉัยและแนะนำการเข้ารับการตรวจของผู้บำบัดโรคทางกาย

ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทำงานในทีมกรีฑาขนาดใหญ่ที่มีการติดตามชมรมเพื่อเดินทางตลอดเวลา นี่เป็นพื้นที่ร่ำรวยและน่าตื่นเต้นและเป็นเพียงตัวอย่างของสภาพแวดล้อมการทำงานที่นักกีฬามักทำ

Source by Anna Woodward

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *