ลักษณะของล่ามทางการแพทย์ที่ดี

การตีความทางการแพทย์เป็นส่วนสำคัญในการแปลความหมายที่กำหนดให้ล่ามมีลักษณะสำคัญบางอย่าง ล่ามทางการแพทย์ที่ดีต้องมีคำศัพท์ทางการแพทย์ที่แข็งแกร่ง ล่ามควรรู้วิธีแปลคำศัพท์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานเช่นโรคหอบหืดและรังสีเอกซ์และคำศัพท์ที่เชี่ยวชาญขั้นสูงเช่นการทดสอบความเครียดด้วยพลังงานนิวเคลียร์และโรคโลหิตจางชนิดเคียว

หนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดคือความเคารพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย การสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเป็นความลับ หากมีล่ามที่จะเอาชนะอุปสรรคด้านภาษาระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยการสื่อสารก็ยังคงเป็นความลับ ล่ามไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยได้ทุกคน

ด้านการตีความทางการแพทย์ที่ยากที่จะจัดการคือการจัดการกับเหตุฉุกเฉิน บางครั้งผู้ป่วยที่ล่ามทำงานเป็นประจำจะมีการประชุมฉุกเฉินและล่ามจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด ในสถานการณ์เช่นนี้ล่ามควรมุ่งมั่นในการแต่งตั้งเร่งด่วนเพื่อรักษาความต่อเนื่อง ในกรณีที่ล่ามไม่สามารถนัดหมายในกรณีฉุกเฉินได้ล่ามล่ามต้องปฏิบัติตามในวันถัดไปเพื่อหาลักษณะของเหตุฉุกเฉิน

ล่ามทางการแพทย์ต้องแสดงความซื่อสัตย์และความเคารพต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งหมดจากแพทย์จนถึงการจัดตารางเวลา ล่ามไม่ควรให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีและไม่เคยเห็นด้วยกับแพทย์หรือพยาบาล หากล่ามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และบุคคลไม่ว่างล่ามต้องรอจนกว่าจะเสร็จสิ้น สำนักงานการแพทย์บางครั้งเครียดสภาพแวดล้อมการทำงาน; ล่ามทางการแพทย์ที่ดีแสดงถึงความอดทนและความเข้าใจและไม่ทำลายการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

อเล็กซ์อูวาร์ฟ

A & A Languages, LLC

Source by Alex Uvarov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *