การเป็นทนายความการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์?

หากคุณต้องการมีอาชีพด้านการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ แต่คุณต้องการทำงานด้านผู้ป่วยมากขึ้นและ บริษัท ประกันจะเรียกเก็บเงินเพื่อรับการรักษาพยาบาลตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ของคุณอาจเหมาะสำหรับคุณ การจัดการทนายความการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ของคุณไม่ซับซ้อนเกินไปและอาจรวมถึงการฝึกอบรมแบบเดียวกับที่คุณอาจได้รับตามอาชีพการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างคุณและลูกค้าของคุณคือการไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แต่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียกเก็บเงินที่ดูการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมหรือการเรียกคืนที่ไม่จำเป็นหรือไม่ถูกต้อง Upcoding คือการกระทำที่พบว่าเป็นการหลอกลวงและนับว่าเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการบริการในระดับที่สูงกว่าที่ได้รับจริง

การได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หากต้องการมีโปรแกรมการเขียนโปรแกรมทางการแพทย์หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ของมืออาชีพให้ทำเช่นเดียวกันเพื่อให้กลายเป็นทนายความด้านการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการรู้คำศัพท์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมและรหัสที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการทำแผนที่และการจัดการข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินอย่างเหมาะสม นี่คือกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ระบุว่าแพทย์ควรแจ้งความผิดทั้งหมดให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งจะตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้

การเข้าสู่ตำแหน่ง

มีหน่วยงานให้คำแนะนำด้านการเขียนโปรแกรมทางการแพทย์จำนวนมากที่ต้องมีการตรวจสอบประวัติและขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน หน้าที่หลักคือการตรวจสอบบัญชีผู้ป่วยและถอดรหัสเพื่อระบุค่าธรรมเนียมหรือการเตือนที่ไม่เหมาะสม เมื่อพบปัญหาผู้ป่วยและแพทย์ได้รับการแจ้งเตือนและได้รับรายละเอียดที่เหมาะสมเพื่อจัดเตรียมรายงานที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่เหมาะสม

ในโลกที่ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งสำคัญคือมีที่ปรึกษาด้านการให้ความรู้ด้านการแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับเงินค่าบริการและทรัพยากรที่ได้รับเท่านั้น คุณจะเป็นเสียงสำหรับผู้ป่วยและ บริษัท ประกันจะรับประกันได้ว่าการชำระเงินที่ครบกำหนดมีความจำเป็นและควรได้รับการคำนวณ ในกรณีที่คุณสามารถระบุประเภทของการฉ้อโกงได้คุณจะสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วและผู้ป่วยจะได้รับการเรียกเก็บเงินเฉพาะที่ควรได้รับเท่านั้น

ทนายความด้านการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีบางองค์กรที่ไปไกลกว่าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้นโยบายเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถให้การรักษาความปลอดภัยจากการฉ้อโกงในการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ได้ ผู้ป่วยอาจไม่สามารถถอดรหัสรหัสทางการแพทย์ได้ดังนั้นคุณต้องระมัดระวังไม่ให้มีความผิดในบัญชีผู้ป่วยหรือการเรียกร้องประกัน

Source by Kevin Wolfe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *